Club van 100

De Internos ‘Club van 100’ bestaat uit donateurs die Internos een warm hart toedragen. Deelnemers krijgen voor € 100,- per jaar en naamsvermelding op het bord van de Club van 100 in de kantine. Mede dankzij deze jaarlijkse bijdrage van € 100,- kan voetbalvereniging Internos investeren in faciliteiten en materialen voor onze jeugd. Daarmee zetten we een enorme stap in de groei en toekomst van onze voetbalclub.

Aanmelden Club van 100

Vriendelijk verzoeken we je dit formulier volledig in te vullen waarmee je jezelf verzekert van jaarlijks lidmaatschap van de Club van 100. Jouw lidmaatschap wordt per jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je jezelf 1 maand voor het aflopen van de overeenkomst uitschrijft via clubvan100@vvinternos.nl

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor correspondentie die direct betrekking heeft op de Club van 100. Jouw gegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden of doorgegeven worden aan derden.