Ereleden en leden van verdienste

In de meer dan 90 jarige historie van VV Internos zijn er vele leden benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste. Zij hebben gedurende vele jaren een grote betrokkenheid getoond voor onze vereniging en zich op bijzondere wijze belangeloos verdienstelijk gemaakt. Een Erelidmaatschap en Lidmaatschap van Verdienste is dan ook een bijzondere waardering en wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. De benoemingsprocedure dient dan ook zorgvuldig in acht te worden genomen.

Ieder lid kan een kandidaat voordragen aan de Commissie van Aanbeveling middels een email met verklaring aan het secretariaat: secretaris@vvinternos.nl. De commissie beoordeelt de verklaring aan de hand van gestelde criteria en adviseert het bestuur voor bekrachtiging van de voordracht. Indien het een Lidmaatschap van Verdienste betreft dan worden de kandidaten op de eerstvolgende vrijwilligersavond gehuldigd. Voor het Erelidmaatschap is een bekrachtiging van de kandidatuur van de Algemene Leden Vergadering nodig. De huldiging is dan op de eerstvolgende jubilarissen dag. Om in aanmerking te komen voor het Erelidmaatschap moet de kandidaat gedurende lange tijd een bestuurlijke functie hebben bekleed.

November 2019 Wim van den Bemt
September 2015 Gerda Roks
September 2011 Piet Feskens
Mei 2000 C. Proosten
Juni 2000 E. Hadek
Juni 1978 C. van Haperen
Juni 1978 W. v.d. Beemd
Juni 1978 J. Bulkmans
Juni 1978 A. Hermes
Mei 1975 A. Martens
Mei 1975 C. van Haperen
Augustus 1974 L. de Zwart
Oktober 1970 H. Baas
1968 P. v.d. Berg
1968 F. Smout
1968 W. v.d. Goolberg
1968 A. Deckers
Augustus 1967 V. v.d. Biggelaar
Augustus 1967 H. de Bruijn
Augustus 1960 J. van Kuijck
Januari 2024 M.H.J. van Cauter
Januari 2024 P.J. Mathijssen
Juni 2019 D. Roovers
Juni 2019 A.J.M. Koevoets
Juni 2019 J. Melisse
Oktober 2016 C. Schuurmans
Oktober 2016 P. Koevoets
September 2012 Ton Luijten
2011 Peter de Keyzer
Juni 2009 Fred van Toledo
Juni 2000 D. Filsinger
Juni 2000 R. Stegmayer
1998 J. Bekers
Augustus 1998 A. de Beer
1998 J. Dekkers (Jan)
Augustus 1998 R. Voermans
Augustus 1998 P. van Zundert
Oktober 1997 T. Batist
1997 G. Roks
1997 A. Hutten
Augustus 1995 T. Roks
Oktober 1993 P. Feskens
Oktober 1991 C. Arnouts
November 1990 C. v. Haperen
Oktober 1989 Jac van Beers
Oktober 1989 H. de Gooyer
Oktober 1989 mw. Staaltjens
Oktober 1989 H. Pijpers
Oktober 1989 A. Aerts
Juni 1987 E. Hadek
Juni 1987 B. Menheere
Februari 1985 J. Pellis
Juli 1985 J. Mathijssen
Juli 1985 J. Kerremans
Juli 1985 W. v.d. Bemt
Juli 1985 P. v.d. Borst
Augustus 1984 C. Proosten
Mei 1983 F. Bodelier
Mei 1983 Jos Feskens
Mei 1983 J. Vrolijk
Oktober 1982 A. Peeters
Oktober 1979 C. Roks
Juni 1978 W. v. Beers
Juni 1978 D. Dekkers
Juni 1978 W.v. Kuijck
Juni 1978 A. Taks
Juni 1978 C. Staaltjens
Mei 1974 Jo Hermes
Mei 1974 Jos van Oers
1974 L. de Zwart
1974 J. Meyerink
1974 A. Jongeneelen
1974 R. Marinus
Maart 1971 P. Lodders
November 1971 C. Martens
Maart 1970 C. Baremans
Maart 1970 W. Baremans
Maart 1970 G. Vergouwen
Maart 1970 R. Kuijstermans
Juli 1968 H. Baas
Juli 1968 Ant. De Bruijn
Juli 1968 C. Dekkers
Juli 1968 W. Deckers
Juli 1968 Jac. Govaers
Juli 1968 P. van Haperen
Juli 1968 P. Jansen
Juli 1968 H. Klijs
1968 A. Nooren
1968 J. Wagtmans
1968 J. Kuijstermans
1968 M. v.d. Broek
1968 W. Hermes
1968 J. de Zwart
1968 J. Meesters
1968 A. Meesters
1968 J. Klep
1968 P. v. Nijnatten
1968 M. v.d. Borst
1968 J. Sep
1968 H. de Bruijn
1968 A. Hermes
December 1968 J. Robbeson
December 1968 J. v. Unen
December 1968 C.v. Beers
1965 C. Baas
1965 J. Bauman
1965 A. Klep
1965 A. Peeters
1965 J. Schrauwen
1965 M. van Staay