Kledingfonds

Tenue en bijdrage

De basis kledinglijn voor elk spelend lid bestaat uit een voetbaltenue, hiervan wordt het shirt verstrekt door de vereniging en de broek en kousen dienen de leden zelf aan te schaffen. Voor de verstrekking van het shirt wordt jaarlijks een bijdrage betaald door de leden, De 3 jarige cyclus voor de bruikleen van het Internos shirt begint in seizoen 2023/2024 weer opnieuw. Dit is als volgt opgebouwd; 2023-2024 €12,50, 2024-2025 €8,50, 2025-2026 €8,50. De nieuwe cyclus zal dan weer starten vanaf seizoen ‘26/’27. Meer informatie over de kleding en de bruikleen kun je vinden onder het kopje kledingfonds. Naast het tenue is er nog een aanvullende kledinglijn voor Internos beschikbaar welke bestaat uit trainingskleding, trainingspakken, presentatiekleding, jassen en tassen. Deze kleding kan optioneel door leden worden aangeschaft, maar er is ook de mogelijkheid voor sponsoren om dit per team te sponsoren.

Voor sponsoren bestaat ook de mogelijkheid om een sponsoruiting op het tenue van een team te laten plaatsen. Voor informatie hieromtrent kan contact worden opgenomen met de sponsorcommissie via: sponsor@vvinternos.nl. Het nieuwe tenue is zichtbaar in de vitrine bij onze kantine. Wij verzoeken teams die naast het tenue andere elementen uit de kledinglijn willen, dit te allen tijde te doen binnen de Hummel kledinglijn die de vereniging heeft gekozen. We willen als één vereniging de uitstraling hebben, daarom hebben we voor een kwalitatief en prijstechnisch verantwoorde kledinglijn gekozen. De kledinglijn is in te zien op onze webshop.

Levering en aanschaf kleding

Zoals aangegeven zullen de shirts vanuit de vereniging worden verstrekt. Deze worden per seizoen per team verstrekt, en blijven te allen tijde eigendom van de vereniging. De leider van het team is verantwoordelijk voor alle tenues van zijn of haar team en dient deze bij het einde van het seizoen weer in te leveren. De broeken en kousen dienen door de leden zelf aangeschafte worden, waarbij het verplicht is voor elk lid om de wedstrijden te spelen in de officiële kleding van onze club. Deze kleding is exclusief te verkrijgen bij Bruba Sport op de Bisschopsmolenstraat 2 te Etten-Leur. De kleding kan ook aangeschaft worden via onze webshop waarna deze opgehaald kan worden bij Bruba Sport, hiermee ben je altijd zeker dat je de gewenste kleding in de gewenst maat hebt. Een uitzondering op het zelf aanschaffen van een broek geldt voor de jeugdkeepers tot en met de JO13, zij krijgen de broek verstrekt bij het tenue!

Een andere uitzondering geldt voor de leden waarvan de contributie wordt voldaan middels de “meedoen” regeling van de Gemeente Etten-Leur. Bij hen zal de bijdrage voor het volledige tenue met de contributie worden verrekend, en zij krijgen een tegoedbon om broek en kousen aan te schaffen bij Bruba Sport. Indien er teams zijn die gezamenlijk de broeken en kousen willen inkopen dan kan dit worden gemeld bij het kledingfonds. Wij verzoeken dan de leider om een mail te sturen naar kledingfonds@vvinternos.nl. We zullen dan gezamenlijk zorgdragen voor de totale bestelling, waarna deze door leider kan worden opgehaald bij Bruba Sport en daar ook dient te worden afgerekend. Het adres van de webshop zal via de website kenbaar worden gemaakt.

Beheer van kleding

Elk lid is verantwoordelijk voor het aan hem verstrekte shirt. De leider kan besluiten om gedurende het seizoen de shirts aan de individuele leden in beheer te geven of deze in gezamenlijk beheer te houden. Een ieder is verantwoordelijk om als “een goed huisvader” met zijn shirt om te gaan. Indien er schade is ontstaan aan een shirt of een shirt missend is, dan dient dit zo spoedig mogelijk aan de kledingcommissie kenbaar te worden gemaakt door de leider van het team. Een individueel lid dient dit dus eerst te melden aan zijn of haar leider. De kledingcommissie zal bepalen of de schade is ontstaan door normaal gebruik, of dat dit te wijten is aan het lid. In het laatste geval en in het geval van vermissing zullen de kosten op het lid of het team worden verhaald. Bij twijfel zal de beoordeling worden voorgelegd aan de leverancier, welke dan een bindend oordeel zal vellen. Indien er gedurende het seizoen een
wijziging van maten of uitbreiding van het aantal shirts gewenst is, dan kan de leider contact opnemen met het kledingfonds (kledingfonds@vvinternos.nl).

Uitlevering van de shirts

De uitlevering van de shirts zal per team per seizoen plaatsvinden voorafgaand aan de eerstvolgende officiële wedstrijd van het team.
Indien er leiders zijn die het wenselijk vinden om op een eerder momentde shirts in ontvangst te nemen dan kan dit altijd in overleg worden geregeld. Wij verzoek hiervoor aan de leider om contact op te nemen met het kledingfonds via kledingfonds@vvinternos.nl.

Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen of opmerkingen zijn, dan verzoeken wij jullie dit te melden bij het kledingfonds. Wij hopen dat met deze nieuwe kledinglijn mooie prestaties en memorabele momenten voor ieder team en lid kunnen worden neergezet.