Leden­administratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Pieter Willers:

  • Er wordt géén contante betalingen geaccepteerd;
  • Alle betalingen dienen te gebeuren op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. naam, relatienummer en reden van betaling;
  • Eventuele af te handelen zaken, zoals overschrijving, etc., worden pas in behandeling genomen zodra de ledenadministratie heeft doorgekregen dat deze betalingen zijn binnengekomen en kleding is ingeleverd!