Lief en leed

Lief en Leed regeling

VV Internos is een vereniging waarin met passie en plezier voetbal wordt gespeeld. Het sociale leven is van uiterst belang om deze doelstelling te realiseren. Hiervoor is een hecht team- en club binding van groot belang. Een lief en leed regeling is een van die activiteiten welke direct een positieve bijdrage hieraan levert.

Voor wie?

De regeling is van toepassing op alle leden, leden van verdienste, ereleden en actieve vrijwilligers.

Hoe wordt de regeling toegepast?

Alle team leiders, kader en vrijwilligers dienen tijdig een aanvraag aan liefenleed@vvinternos.nl in te dienen waarna voor verdere afhandeling zorg wordt gedragen op basis van vastgestelde gebeurtenissen: geboorte van een gezinslid, huwelijk, jubilea huwelijk, overlijden, ernstige ziekte en langdurige blessures. In bijzondere situaties of personen welke niet zijn genoemd in bovenstaande regeling is goedkeuring van het bestuur nodig.

Organisatie

Het bestuur beheert de regeling en machtigt de lief en leed functionaris om voor de uitvoering zorg te dragen. Per type gebeurtenis zijn een kaartje, cadeautje, bosje bloemen of dergelijke bepaald. De functionaris en / of bestuurslid zorgt voor de overhandiging.

Mariëlle Braspenning is de lief en leed functionaris, te bereiken via: